Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 5 Ev. innvilget konsesjon

Hvis konsesjonen blir innvilget så skal det utarbeides detaljplaner. Dette er også en oppgave som NVE har ansvaret for.

Miljøtilsynet og damtilsynet fører tilsyn med alle forhold ved vassdragstiltak etter at en konsesjon er innvilget. Oppfølgingen spenner fra godkjenning av detaljplaner for miljø og damsikkerhet i planleggingsfasen, inspeksjon i bygge- og driftsfasen, og til kontroll av at anleggseier har et tilfredsstillende internkontrollsystem.