Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.08.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 2 - Konsekvensutredning

Trinn 1 - Melding

Etter at meldingen har vært på høring fastsetter NVE et endelig konsekvensutredningsprogram (KU-program).

Tiltakshaver er ansvarlig for at de tekniske og faglige utredningene som er fastsatt i KU-programmet blir gjennomført. Tiltakshaver kan selv velge hvem som skal utføre de faglige utredningene, men utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.

NVEs standardtekst til KU-program er gitt i kap. 3.11 i del III i "Rettleiar 3/2010". Teksten kan lastes ned fra nederst på siden i MS Word format og i Open Document Format (lagres før åpning). Det endelige KU-programmet vil være justert og tilpasset det enkelte prosjekt.

Del IV og V i "Rettleiar 3/2010" gir nærmere føringer for arbeidet med selve konsekvensutredningen, og NVEs krav til oppbygging og innhold av dokumentet som skal følge søknaden.

Last ned

Veileder i konsesjonsbehandling: Rettleiar 3/2010 Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker

Standardtekst for KU-program:
Bokmål:   MS Word-format   ODF-format
Nynorsk: MS Word-format   ODF-format 

Statens Vegvesen: Håndbok om konsekvensanalyser

Miljødirektoratet: diverse veiledere