Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Trinn 2 - Konsekvensutredning

1. Søknad etter melding
Etter at konsekvensutredning (KU) er ferdig og tiltakshaver har besluttet å gå videre med planene, sendes søknad med KU og fagutredninger til NVE. NVE sender disse på høring med minst tre måneders høringsfrist. NVE arrangerer et åpent folkemøte i løpet av høringen.

Etter at alle høringsuttalelser er gjennomgått, arrangerer NVE en befaring i området. Denne er også åpen for kommunen og representanter for berørte parter.

2. Søknad uten forutgående meldingsfase
Konsekvenser og vesentlige virkninger skal utredes for alle konsesjonspliktige vassdragstiltak, også de som faller utenfor meldepliktgrensen for KU etter plan- og bygningsloven.

En søknad skal inneholde:

  • Begrunnelse for tiltaket
  • Beskrivelse av tiltaket
  • Fordeler ved tiltaket
  • Om skader og ulemper - tiltakets virkninger

Les også veiledningen for små kraftverk.

Søknaden sendes på høring.

 

Last ned