Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.08.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 4 - Innstilling til OED

Trinn 3 - Søknad

Etter befaringen skriver NVE en innstilling som vi oversender til OED for videre behandling. Både søker og høringsparter får varsel når innstillingen er ferdig. Innstilling legges ut på sakens nettside sammen med øvrige dokumenter i saken, og kan lastes ned derfra.

Innstillingen inneholder en oppsummering av søknaden, vesentlige momenter fra høringsuttalelsene og søkers kommentarer til uttalelsene. Deretter trekker NVE fram de viktigste momentene i saken, fordeler og ulemper, og avveier om konsesjonen bør gis eller ikke, eventuelt om konsesjon bør gis til en redusert utbygging. Dersom konsesjon anbefales må fordelene være større enn ulempene sett i en samfunnsmessig sammenheng.

OED sender NVEs innstilling på høring til berørte departement og kommuner. Tiltakshaver får også anledning til å kommentere NVEs innstilling.