Etter at meldingen har vært på høring fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program).

Tiltakshaver er ansvarlig for at de tekniske og faglige utredningene som er fastsatt i KU-programmet blir gjennomført. Tiltakshaver kan selv velge hvem som skal utføre de faglige utredningene, men de aktuelle personene må være faglig kvalifiserte og ha faglig integritet.

 

 Tilbake til Trinn 1 - Melding

 

Relevant informasjon

Veileder til forskrift om konsekvensutredninger

Veileder for vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk

Veileder for visualisering av planlagte vindkraftverk

Veileder om visuell innvirkning av vindkraftanlegg og kraftledninger på kulturminner og kulturmiljø

Veileder om skyggekast fra vindkraftverk

Veileder til retningslinjene for støy i arealplanlegging