Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknaden, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft kan NVE foreta en helhetlig vurdering av saken og fatte vedtak.

Utfallet i saken blir altså enten et "ja", eller et "nei". Vurderingene som NVE legger til grunn presenteres i et eget dokument, kalt "bakgrunn for vedtak".  

 

Tilbake til Trinn 3 - Søknad