På bakgrunn av søknaden, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft kan NVE foreta en helhetlig vurdering av saken og fatte vedtak.

Utfallet i saken blir altså enten et "ja", eller et "nei". Vurderingene som NVE legger til grunn presenteres i et eget dokument, kalt "bakgrunn for vedtak".  

 

Tilbake til Trinn 3 - Søknad 

 

Relevant informasjon

Søkbar tabell over alle konsesjonssaker

Olje- og energidepartementets nyhetsside