Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. Mer informasjon om dette finnes her.

 

Tilbake til trinn 5 - Klagebehandling

 

Foto: NVE

Foto: NVE