Her finnes en oversikt over aktuelle veiledere og rapporter som er relevante ved planlegging og utbygging av vindkraftverk.

Konsesjonsbehandling:

Fugl:

 Rein:

Kulturminner og kulturmiljøer:

Støy:

Visualisering:

Landskap:

Kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg: