Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Sandnes småkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4827
Saksnummer
200900072
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
20.12.2017
Tiltakshaver
SANDNES ELEKTRICITETSVERK AS
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes
Vassdragsområde
024.142
Søkt produksjon
6,50 GWh

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Sandnes Småkraftverk i Osestadbekken med overføring av Storevatnet i Lindesnes kommune i Vest-Agder

Kraftverket ville hatt ein årleg produksjon på om lag 6,45 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 325 husstandar.

NVE har lagt vekt på at ei utbygging ville føre til negative konsekvensar for anadrom fisk og eit statleg sikra friluftsområde. Overføringa av Storevatnet ville i tillegg ha påverka Litleåna og Oppsalbekken som båe er sideelver i Lyngdalsvassdraget, som er eit verna vassdrag. Fraføringa av vatn frå Lyngdalsvassdraget ville ha påverka verneverdiane på ein slik måte at NVE har tillagt dette noko vekt i den heilheitlege vurderinga si.