Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Mordøla kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5665
Saksnummer
200900318
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.08.2016
Fylke
Vestland
Kommune
Luster
Vassdragsområde
075.32Z
Søkt produksjon
11,90 GWh

NVE har mottatt søknad fra Mordøla Kraft AS om tillatelse til å bygge Mordøla kraftverk i Mordøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Mordøla kraftverk vil nytte eit fall på 363 m i Mordøla med inntak på kote 380 og kraftstasjon på kote 17. Vassvegen på om lag 830 m er planlagt som 360 m sjakt, 350 m tunnel og ein kortare nedgraven røyrgate i nedre del. Inntaket er planlagd bygd ved hjelp av helikopter og det er planlagt om lag 80 m ny permanent veg til kraftstasjonen. Middelvassføringa er 668 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1620 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 4,95 MW og etter planane gje ein produksjon på 12,1 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på ei 1100 m lang elvestrekning i Mordøla. Det er planlagt slepp av minstevassføring frå inntaket på 150 l/s i perioden 1/5-30/9.