Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Nonstadgilet kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6179
Saksnummer
201004731
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
01.02.2017
Tiltakshaver
NORSK VANNKRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Vaksdal
Vassdragsområde
063.A50
Søkt produksjon
9,70 GWh

NVE avslår søknadene om Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk.

Landskap har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVEs viktigaste grunngjeving for avslaga er at to av prosjekta vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning, Fjellfossen og Leirofossen, og/eller at terrenginngrepa ville bli svært store og synlege (Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen).