Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Skjeggfoss kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6235
Saksnummer
201006451
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
31.03.2016
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Drangedal
Vassdragsområde
017.G2
Søkt produksjon
4,50 GWh

 

Flere søkere- Søknad om bygging av fem småkraftverk i Drangedal kommune i Telemark 

 

NVE har handsama fem kraftverksøknadar i Drangedal kommune i Telemark.  NVE gjev løyve til Graveelva, Lauvstad og Skjeggfoss kraftverk, medan Gautefallselva får avslag. Djupsåna kraftverk er tidlegare avslått av NVE.

Konsesjon for Skjeggfoss kraftverk er 25.09.2019 overført til Fossberg Kraft AS etter avtale med fallrettseierne om utbygging og drift av kraftverket. 

 

Tiltakshavar

Kraftverk

Utfall

MW

GWh

Lauvstad kraftverk AS

Lauvstad kraftverk

Konsesjon

2,2

5,7

Drangedal Everk KF

Gautefallselva kraftverk*

Avslag

0,80

4,6

Graveelva kraftverk AS

Graveelva kraftverk

Konsesjon

2,64

6,9

Drangedal Everk KF

Djupsåna kraftverk*

Avslag

0,99

4,8

Skjeggfoss kraftverk SUS

Skjeggfoss kraftverk

Konsesjon

1,80

4,5

 

* Tiltaket ligg i verna vassdrag

 

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil til saman kunne gje ein produksjon på om lag 17,1 GWh i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 850 bustadar. Kraftverka som fekk avslag ville til saman ha gitt om lag 9,4 GWh per år dersom dei hadde vorte bygd.

 

Vurdert under eitt

 

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka.

 

Sentrale tema i NVE si vurdering har vore verna vassdrag, friluftsliv og landskap. NVE har gjeve løyve til dei tre kraftverka som er i minst konflikt med ålmenne interesser, og som samstundes vil kunne bidra til produksjon av fornybar energi.

 

NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for  ålmenne interesser. Etter NVE si vurdering vil tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

 

 

 

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

 

Les meir om Lauvstad kraftverk (Lauvstad kraftverk AS)

 

Les meir om Gautefallselva (Drangedal Everk KF)

 

Les meir om Graveelva (Graveelva kraftverk AS)

 

Les meir om Djupsåna kraftverk (Drangedal Everk KF)

 

Les meir om Skjeggfoss kraftverk (Skjeggfoss kraftverk SUS)

 

 

 

Kontaktpersonar

 

Saksbehandler Anne Johanne Rognstad, tlf. 22 95 94 45

 

Saksbehandler Rune Moe, tlf. 22 95 93 15

 

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89