Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Rydøla kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6294
Saksnummer
201101110
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
26.08.2016
Tiltakshaver
LUSTER SMÅKRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Luster
Vassdragsområde
076.B1
Søkt produksjon
14,90 GWh

NVE har mottatt søknad fra Luster Småkraft AS om tillatelse til å bygge Rydøla kraftverk i Rydøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Rydøla kraftverk vil nytte eit fall på 540 m i Rydøla med inntak på kote 575 og kraftstasjon på kote 35. Viergrovi skal overførast til inntaket via eit 240 m langt røyr. Vassvegen på totalt 1410 m er planlagt som ein kombinasjon av røyr i grøft og sjakt/tunnel i fjell. Inntaket er planlagd bygd ved hjelp av ein veg som er under bygging inn til stølen i Rydalen, og det må byggast 50 m ny permanent veg til kraftstasjonen. Middelvassføringa er 680 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1705 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 7,9 MW og etter planane gje ein produksjon på 14,9 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på ei 1560 m lang elvestrekning i Rydøla. Det er planlagt slepp av minstevassføring frå inntaket på 400 l/s i perioden 1/6-31/8 og 100 l/s resten av året.