Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Gjerstadfossen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6489
Saksnummer
201106148
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
14.12.2017
Tiltakshaver
Gjerstadfossen Kraftverk SUS
Fylke
Vestland
Kommune
Osterøy
Vassdragsområde
060.4Z
Søkt produksjon
5,08 GWh

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Gjerstadfossen kraftverk i det verna vassdraget Loneelva på Osterøy i Hordaland.

Det er Gjerstadfossen Kraftverk AS som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5 GWh.

Gjerstadfossen er ifølge verneverdiane for Loneelva eit viktig kulturlandskapselement. NVE meiner kraftutbygging og redusert vassføring i Gjerstadfossen vil svekke verneverdiane for Loneelva. Konsesjon kan då ikkje gis. Sidan verneverdiane vert svekka, har ikkje NVE vurdert andre ulemper ved utbygginga nærare.