Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Nedre Seljestadelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6503
Saksnummer
201106943
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
15.03.2019
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
048.EZ
Søkt produksjon
6,09 GWh

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland og klagen fra FNF Hordaland tas til følge. NVEs vedtak av 15.12.2017 gjøres om til avslag.

Etter en samlet vurdering finner departementet at hensynet til vassdragsvernet for Opo med Seljestadelva tilsier at det må legges avgjørende vekt på ulempene som en utbygging vil ha for vassdragets uberørte preg, naturmangfold og landskap. Vilkåret for å gi tillatelse er dermed ikke oppfylt, jf. vannressursloven §§ 34 og 35, første ledd, post 5 og 8.