Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Røyrvasselv kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6546
Saksnummer
201107594
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
09.08.2016
Tiltakshaver
NAMDAL BRUK AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Raarvikhe – Røyrvik
Vassdragsområde
139.DC4
Søkt produksjon
2,70 GWh

NVE avslår søknaden frå Namdal Kraft AS om løyve til å byggje Røyrvasselv kraftverk i Røyrvasselva , og til å regulere Røyrvatnet i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

Avslaget er i hovudsak grunngjeve med at kraftverket villa produsert lite straum, medan kostnadane er høge. Røyrvasselv kraftverk med tilhøyrande regulering ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 2,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 135 husstandar.

Prosjektet har ein utbyggingskostnad på 9,11 kr/kWh, noko som er ein svært høgt for småkraftverk. Samstundes ville kraftverket til ei viss grad påverke naturtypar og landskap negativt, og auke den samla belastninga på vassdraget.