Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Mørkedøla pumpestasjon i Lærdalsvassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6787
Saksnummer
201203609
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Pumpe/pumpekraftverk
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
20.04.2018
Tiltakshaver
ØSTFOLD ENERGI AS AVD BORGUND KRAFTVERK
Fylke
Vestland
Kommune
Lærdal
Vassdragsområde
073.CZ
Søkt produksjon
34,00 GWh

Østfold Energi har i statsråd i 20.04.2018 fått konsesjon til bygging av Mørkedøla pumpe og overføring av vann fra Mørkedalen slik at vannet kan benyttes til kraftproduksjon i kraftverkene Borgund og Stuvane i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. 

Kraftverkene vil bli tilført en nettoproduksjon på om lag 34 gigawattimer (GWh) i året. Tiltaket har lave utbyggingskostnader og positiv nåverdi. Området har fra før inngrep uten at dette har fått stor negativ konsekvens for landskap og friluftsliv. Under forutsetning av slipp av minstevannføring og at bygninger og terrenginngrep tilpasses omgivelsene i best mulig grad vil Mørkedøla pumpe ha begrenset betydning for den samlede belastningen av områdets naturverdier. En forutsetning for utnyttelsen av kraftressursene i vassdraget har vært at lakse- og sjøørretbestanden skal ivaretas på en tilfredsstillende måte, både som miljøfaktor og som ressursgrunnlag. Mørkedøla pumpe vil i svært liten grad endre grunnlaget til denne ressursen, også sett i sammenheng med de hensyn som skal ivaretas ved at Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag.