Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Herrefoss kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6837
Saksnummer
201206788
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
31.10.2017
Tiltakshaver
Interimstyre for Herrefoss kraftverk
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Midt-Telemark
Vassdragsområde
016.CA5
Søkt produksjon
16,20 GWh

Avslag til Herrefoss kraftverk

NVE har avslått søknaden om å byggje Herrefoss kraftverk. Storaure, elvemusling og fiskeinteressene i Bøelva har vore sentrale tema i NVE si vurdering av prosjektet. NVE meiner at dei negative verknadane for desse er store, vurdert opp mot planlagt produsert kraft. Etter ei samla vurdering meiner NVE at nytten av tiltaka ikkje er større enn ulempene tiltaka fører med seg.