Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Graveelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6940
Saksnummer
201208130
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
31.03.2016
Tiltakshaver
Graveelva Kraftverk (SUS)
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Drangedal
Vassdragsområde
017.F4A
Søkt produksjon
6,90 GWh

 

Flere søkere- Søknad om bygging av fem småkraftverk i Drangedal kommune i Telemark- høring

 

 

NVE har handsama fem kraftverksøknadar i Drangedal kommune i Telemark.  NVE gjev løyve til Graveelva, Lauvstad og Skjeggfoss kraftverk, medan Gautefallselva får avslag. Djupsåna kraftverk er tidlegare avslått av NVE.

 

Tiltakshavar

Kraftverk

Notat/brev

Utfall

MW

GWh

Lauvstad kraftverk AS

Lauvstad kraftverk

KSK-notat 17/2016

Konsesjon

2,2

5,7

Drangedal Everk KF

Gautefallselva kraftverk*

KSK-notat 14/2016

Avslag

0,80

4,6

Graveelva kraftverk AS

Graveelva kraftverk

KSK-notat 16/2016

Konsesjon

2,64

6,9

Drangedal Everk KF

Djupsåna kraftverk*

NVEs brev av 10.11.2015

Avslag

0,99

4,8

Skjeggfoss kraftverk SUS

Skjeggfoss kraftverk

KSK-notat 15/2016

Konsesjon

1,80

4,5

 

* Tiltaket ligg i verna vassdrag

 

Dei tre kraftverka som har fått løyve vil til samman kunne gje ein produksjon på ca. 17,1 GWh i eit medels år. Dette tilsvarer straumbruken til ca. 850 husstander. Kraftverka som fekk avslag ville til saman ha gitt ca. 9,4 GWh/år dersom dei hadde vorte bygd.

 

Vurdert under eitt

 

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Sentrale tema i NVE si vurdering har vore: Verna vassdrag, friluftsliv og landskap. NVE har gjeve løyve til dei tre kraftverka som er i minst konflikt med ålmenne interesser, og som samstundes vil kunne bidra til produksjon av fornybar energi.

 

NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for  ålmenne interesser. Etter NVE si vurdering vil tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

 

 

 

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

 

Les meir om Lauvstad kraftverk (Lauvstad kraftverk AS)

 

Les meir om Gautefallselva (Drangedal Everk KF)

 

Les meir om Graveelva (Graveelva kraftverk AS)

 

Les meir om Djupsåna kraftverk (Drangedal Everk KF)

 

Les meir om Skjeggfoss kraftverk (Skjeggfoss kraftverk SUS)

 

 

 

Kontaktpersonar

 

Saksbehandler Anne Johanne Rogsstad, tlf. 22 95 94 45

 

Saksbehandler Rune Moe, tlf. 22 95 93 15

 

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89