Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Flårendsfossen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6969
Saksnummer
201107538
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
25.02.2016
Tiltakshaver
OTRA KRAFT DA
Fylke
Agder
Kommune
Valle
Vassdragsområde
021.F1
Søkt produksjon
10,60 GWh

Ikkje løyve til Flårendsfossen kraftverk

NVE gjev ikkje Otra Kraft DA løyve til å bygge Flårendsfossen kraftverk i Valle kommune i Aust-Agder, grunna negative verknader for bleka i vassdraget.

 

Kraftverket ville hatt ein årleg produksjon på om lag 10,6 GWh.

Bleka er ei sjeldan type laks som Noreg har eit særskilt ansvar for. Ei utbygging av Flårendsfossen vil bli eit permanent vandringshinder for bleka i vassdraget, og moglegheitene for avbøtande tiltak er avgrensa. Fordelane ved kraftverket det er søkt om å bygge, veg etter NVE sitt syn ikkje opp for dei negative følgjande for arbeidet med å betre forholda for bleka i Otra.

Kontaktpersonar:

Rådgjevar Kristine Naas, tlf. 22 95 97 66

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/ 901 98 216