Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Langedalselva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7080
Saksnummer
201208238
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
29.03.2019
Tiltakshaver
STRANDA ENERGI AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Stranda
Vassdragsområde
098.5B0
Søkt produksjon
20,30 GWh

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Langedalselva kraftverk til avslag.

 Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på inntil 20,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for naturmangfold og andre interesser og at de samlede kostnadene er høye.