Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Retting av manøvreringsreglement - Dalavatn

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7554
Saksnummer
201500357
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Annet, se kommentar
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.01.2019
Tiltakshaver
JØRPELAND KRAFT AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand
Vassdragsområde
032.Z
Søkt produksjon
0,10 GWh

OED fattet 21.01.2019 vedtak om retting av manøvreringsreglement for Jørpelandsvassdraget, hvor reguleringen av Dalavatn er fastsatt til 0,7 m. Samtidig ble reguleringshøydene i alle reguleringene korrigert i henhold til landsdekkende høydesystem (NN 1954), og overføring som ikke er realisert er fjernet. Det er 3 ukers klagefrist.

Et utvalg av sakens dokumenter er lagt ut på denne siden. Nummereringen av dokumentene har ingen betydning utover å sortere dem, og kan bli endret.