Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Rabben kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7677
Saksnummer
201501619
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
26.10.2018
Tiltakshaver
Miljøkraft Nordland AS
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.DA
Søkt produksjon
36,00 GWh

NVE anbefaler OED at Miljøkraft Nordland AS får tillatelse til å bygge Rabben kraftverk i Rana kommune.Rabben kraftverk er planlagt å ligge i Grønnfjellåga med kraftstasjon og utløp ovenfor Dunderforsen. Vannvegen vil gå i tunell. Inntaksbassenget er tenkt plassert i en kløft ovenfor Merravadforsen og vil strekke seg til Posthølsletta. Det søkes om å etablere bekkeinntak i Silåga og Rabbenbekken. Prosjektet utløser ca. 250 m permanente veger, mens andre midlertidige veger er planlagt fjernet. Rabben kraftverk er omsøkt med en installert effekt på 15 MW og beregnet årlig middelproduksjon er 36 GWh med noe slipp av minstevannføring. 

For å knytte Rabben kraftverk til overliggende nett, har Miljøkraft Nordland søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av en ny ca. 6,4 km lang 22 kV jordkabel fra kraftverket og frem til Ørtfjell transformatorstasjon. Ved kryssing av Ranaelva, er det planlagt at kraftledningen skal gå i et luftspenn på ca. 120 meter. I tillegg søkes det om å installere en ny 17 MVA generator og en ny 17 MVA transformator i kraftverket. NVE anbefaler løsningen.

Søknaden er behandlet etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8.