Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Søknad om endret reguleringsregime i Litlevatn og Mosvatn

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8151
Saksnummer
201834524
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.08.2019
Tiltakshaver
TUSSA ENERGI AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Hareid, Ulstein
Vassdragsområde
096.2Z

Regjeringa gjev Tussa Energi AS nytt manøvreringsreglement for regulering av Litlevatn og Mosvatn i kommunane Ulstein og Hareid i Møre og Romsdal. Endringa omfattar ei senking av høgaste regulerte vasstand i Litlevatn og Mosvatn med høvesvis 2,0 og 1,4 meter.

Bakgrunnen for søknaden var at dammane ikkje fyller krava i damsikkerhetsforskrifta. Ut frå Tussa Energi sine berekningar, er ei senking av høgaste regulerte vasstand i Litlevatn og Mosvatn den beste løysninga. I tillegg skal det byggast ein ny dam ved Litlevatn, som skal erstatte den gamle dammen. Flomløpet i Mosvatn vert og utvida.