Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Flytting og ombygging av 47 kV-ledninger Kambo - Moss

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201503892
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.09.2016
Fylke
Viken
Kommune
Moss, Vestby

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt klager på vedtak av 23.9.2016 om tillatelser til Hafslund Nett for å flytte og bygge om eksisterende 47 (132) kV kraftledninger mellom Kambo og Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. Saken er nå sendt til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

NVE kan ikke se at det i klagene er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtakene av 23.09.2016 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse. Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet til endelig avgørelse i henhold til forvaltningsloven § 33. I brevet "Oversendelse av klager" som kan lastes ned til høyre, har NVE sammenfattet og vurdert klagene. NVE kommenterer forhold som klagerne anfører, og som ikke tidligere er vurdert, og forhold som vi mener bør utdypes nærmere. For øvrig viser NVE til notatet "Bakgrunn for vedtak" av 23. september 2016, der andre temaer er vurdert.