Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Ombygging av Jærnettet

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201604149
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
19.12.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Klepp, Time

NVE har fastsatt utredningsprogram for Lyse sine planer om ombygging av Jærnettet. Utredningsprogrammet stiller krav til utredninger Lyse må gjennomføre og levere, sammen med søknad om konsesjon for anleggene.

Meldingen berører Sandnes, Time, Klepp og Hå kommuner i Rogaland fylke. Lyse Elnett ønsker å oppgradere regionalnettet fra 50 kV til 132 kV for å sikre forsyningen til området. Meldingen berører 9 transformatorstasjoner; Vagle, Kalberg, Hatteland, Kleppemarka, Tu, Holen, Håland, Nærbø og Opstad og ca. 50 km med kraftledninger mellom disse transformatorstasjonene.

Mer informasjon finnes også på Lyse sine nettsider: http://www.lysenett.no/stromjaren/