Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Storefoss kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4552
Saksnummer
201107476
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
07.11.2018
Tiltakshaver
VALDRES ENERGIVERK AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Øystre Slidre
Vassdragsområde
012.LZ
Søkt produksjon
6,20 GWh

NVE har motteke ein søknad frå Storefoss Kraftverk AS om løyve til å byggje Storefoss kraftverk i Øystre Slidre kommune.

Utbygginga omfattar overføring av vatn frå Vinda til Vala (Heggefjorden) ovanfor Storefoss. Frå inntaket i Vala på kote 482,5 førast vatnet i ein ca. 130 meter lang nedgrave røyrgate til kraftstasjonen på kote 464. Kraftverket vil få ei yting på 2,0 MW og vil kunne produsere 6,2 GWh årleg. Søkjar vil byggje ein 180 meter lang veg til kraftstasjonen. Kraftverket vert tilknyta eksisterande linenett via ein 50 meter lang jordkabel. Søkjar foreslår å sleppe ei samla minstevassføring i Vala og i Vinda på 630 l/s om sommaren og 340 l/s om vinteren.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Storefoss kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline