Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Kobbvatnet transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201700437
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.01.2019
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik, Sørfold, Hamarøy

NVE har 29.1.2019 gitt konsesjon til Statnett for endret transfomering i Kobbvatnet transformatorstasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Statnett for å bygge og drive Kobbvatnet transformatorstasjon og bygge om flere 420 kV kraftledninger inn til den nye transformatorstasjonen. Det er også gitt tillatelse til uttak av masser fra deponi ved Gjerelvmo fra utbyggingen av Kobbelv kraftverk. Samtidig er det gitt anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Nord-Salten Kraft AS for å bygge en ny ca. 400 meter lang 132 kV kraftledning fra Gjerelvmo til Kobbvatnet. Alle anleggene befinner seg i Sørfold kommune i Nordland fylke.

NVE mener at ny transformatorstasjon ved Kobbvatnet vil styrke forsyningssikkerheten til Nord-Salten. Nord-Salten er i dag ensidig forsynt på en kraftledning som har flere sårbare punkter med tanke på utfall. Kobbvatnet transformatorstasjon vil sikre tosidig forsyning til området. Kobbvatnet transformatorstasjon vil også åpne for tilknytning av ny produksjon som ikke kan knytte seg til dagens nett på grunn av manglende kapasitet og fjerne reinvesteringsbehovet i eksisterende Kobbelv stasjon.

Nord-Salten Krafts søknad har egen side på NVEs nettsider.