Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Ny 66 kV Harpefoss-Ringebu

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
VEVIG AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903065
Status
Søknad
Dato
07.01.2021
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Fron, Ringebu

NVE har mottatt søknad (2019), tilleggssøknad (2020) og endringssøknad (2021) fra Vevig (tidligere Gudbrandsdal Energi Nett) om å bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune.

I de to første søknadene søkte Vevig om å bygge ny kraftledning mellom Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune og Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune. I endringssøknaden trekker de store deler av søknaden. 

Vevig søker fremdeles om å bygge ny 66 kV kraftledning mellom Harpefoss kraftstasjon og Sør-Fron transformatorstasjon. De søker også fortsatt om å bestykke et felt i Sør-Fron transformatorstasjon, og å legge kabel mellom Sør-Fron transformatorstasjon og Fron omformerstasjon. De trekker samtlige traséalternativer mellom Sør-Fron transformatorstasjon og Ringebu transformatorstasjon.

Vevig begrunner endringssøknaden med at de våren 2020 gjennomførte en tilstandskontroll av eksisterende ledning. Det ble her avdekket at ledningen må utbedres den nærmeste tiden for å være i forskriftsmessig stand. Tiltakene som må gjøres forventes å gi 15-20 års videre drift av eksisterende ledning mellom Sør-Fron og Ringebu transformatorstasjoner.

Vevig søker om konsesjon etter energiloven. De søker også om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven.