søk

Nettilknytning av Øvre og Nedre Russvik kraftverk

  1. Under behandling
  2. På høring
  3. Ferdig behandlet
Tiltakshaver
NORDKRAFT PROSJEKT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908941
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.01.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Nordkraft Prosjekt AS tillatelse til å å knytte Øvre og Nedre Russvik kraftverk til nett via en ca. 7,6 km lang kraftledning bestående av både jordkabel og sjøkabel.
Begrunnelsen for tillatelse er behovet for å knytte de konsesjonsgitte kraftverkene til nett. Jordkabelen vil hovedsakelig følge grøftekant i eksisterende vei, og legges som sjøkabel over til Kikvik. Anleggsarbeidet er estimert til å vare ca. ett år.