Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Jølstra kraftverk (Sunnfjord Energi)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5885
Saksnummer
200904486
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.06.2017
Tiltakshaver
BKK PRODUKSJON AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord
Vassdragsområde
084.Z
Søkt produksjon
200,00 GWh

Sunnfjord Energi AS har i statsråd fått løyve til å bygge Jølstra kraftverk i kommunane Jølster og Førde i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil gi omlag 200 GWh ny fornybar straum i året, noko som svarar til straumbruken til rundt 10000 husstandar.

Det er i den samla vurderinga lagt vekt på at Jølstra kraftverk vil gje eit betydeleg bidrag til produksjon av ny fornybar energi, der ein stor del er vinterkraft.

Jølstra kraftverk skal nytte fallet i Jølstra mellom Jølstravatnet og Movatnet.

Dei mest sentrale problemstillingane knytt til konsesjonsspørsmålet, gjeld fisk og elvesportaktivitetar som rafting og padling. I tillegg er Jølstra eit viktig landskapselement i Jølsterdalen. For å redusere dei negative verknadene, er det foreslått fleire avbøtande tiltak. Utbygger er mellom anna pålagd minstevassføring sommar og vinter, og tiltak for å oppretthalde fiskevandringar og produksjonsområdar for fisk.  

For søknad fra Nordkraft Prosjekt AS sjå her.