Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Svorte kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6497
Saksnummer
201106501
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
22.09.2016
Tiltakshaver
Svorte Kraftverk AS v/Olaf Særsland
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Hjartdal
Vassdragsområde
016.ECZ
Søkt produksjon
3,15 GWh

NVE avslår søknad frå Svorte kraftverk AS om løyve til å byggje Svorte kraftverk i Svorte i Hjartdal kommune i Telemark.

Svorte kraftverk ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 3,2 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 160 husstandar. Avslaget er i hovudsak grunngjeve med at kraftverket ville ha produsert lite straum, og samstundes hatt høge kostnadar. Etter NVE sine berekningar ville prosjektet hatt ein utbyggingskostnad på 13 kr/kWh, noko som er svært høgt for småkraftverk. Avslaget er også grunngjeve med at kraftverket ville ha påverka naturtypar og landskap negativt, og auka den samla belastninga på vassdraget.