Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Staurset - Hofset Kraft

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7209
Saksnummer
201303470
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.02.2020
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdragsområde
113.5Z
Søkt produksjon
16,10 GWh

OED har omgjort NVE sitt løyve til Clemens Kraft AS om å bygge Staurset-Hofset kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket ville produsert om lag 14,4 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 720 husstandar.

Departementet har lagt avgjerande vekt på tilhøva for anadrom fisk og har difor avslått søknaden frå Clemens Kraft