Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Storelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7235
Saksnummer
201304437
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.02.2016
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT HOLDING AS
Fylke
Nordland
Kommune
Saltdal
Vassdragsområde
164.1Z
Søkt produksjon
16,40 GWh

NVE gir Clemens Kraft AS tillatelse til å bygge Storelva kraftverk i Saltdal kommune i Nordland. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 16,4 GWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 820 husstander.

Utbygging av Storelva kraftverk vil være et bidrag til produksjon av fornybar energi. Kraftverket vil samtidig kunne gi inntekter til søker, grunneiere og kommune, og bidra til lokal verdiskaping.

Tiltaket er planlagt i Storelva, med planlagt inntak ved kote 269 og kraftstasjon ved kote 45. NVE har fastsatt en minstevannføring på 270 liter i sekundet i sommersesongen og 140 liter i sekundet resten av året.

Med de fastsatte vilkårene mener NVE at fordelene ved en utbygging er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor tillatelse til bygging av Storelva kraftverk.