Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Revisjon av konsesjonsvilkår - Kvænangen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7546
Saksnummer
201501323
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
04.09.2020
Tiltakshaver
KVÆNANGEN KRAFTVERK AS
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Kvænangen
Vassdragsområde
209.4Z

Ved kgl. res. av 04.09.2020 er det gitt nye konsesjonsvilkår til Kvænangen Kraftverk AS for reguleringa av Abojohka m.v. i Kvænangen og Nordreisa kommunar, Troms fylke.

På bakgrunn av krav frå Nordreisa og Kvænangen kommunar er det gitt nye meir moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av Abojohka m.v. Det er ikkje pålagt slipp av minstevassføring i Mollesjohka, Abojohka eller Njemenjaikojohka, da fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg. Konsesjonæren pålegges å betale til eit miljøfond som skal disponerast av kommunane, og betale til eit fond for registrering og vern av kulturminner som blir påvirka av reguleringa.

Revisjonssaken er relatert til 209.4Z Abojohka med RevID: 913 i NVE Rapport 49/2013