Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.09.2015 , sist oppdatert 23.04.2019

Om konsesjon

Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. 

Ikke alle tiltak krever konsesjon. Hva som er fritatt, kan du lese mer om under punktene nedenfor og på siden Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak.

Konsesjonspliktige tiltak, som bygging av vannkraftverk og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg behandles etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen.

Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og der det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.

Konsesjonstyper som NVE har ansvar for:

Kontaktpersoner

Vassdragskonsesjon: Carsten S. Jensen

Ny vannkraft: Øystein Grundt

Vassdragsinngrep: Gry Berg

Energikonsesjon: Arne Olsen

Nettkonsesjon: Lisa Vedeld Hammer