Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Nasjonal ramme for vindkraft

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning

Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land.

Les mer om høringen fra OED, samt datoer for regionale innspillsmøter.

 

Foto: NVE
Foto: NVE

I arbeidet med nasjonal ramme har vi ønsket en åpen og etterprøvbar prosess. Vi har derfor publisert store deler av grunnlaget for NVEs forslag på denne nettsiden.

Ved å trykke på "oppdatert kunnskapsgrunnlag" får du tilgang til 21 temarapporter om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn.

Under "Utpeking av områder" kan du lese om alt vi har vektlagt når vi har vurdert 43 analyseområder for å peke ut de mest egnede områdene for vindkraft.

I kartløsningen til høyre kan du se alle de utpekte områdene sammen med eksklusjoner og andre viktige kartlag.

Underveis i arbeidet har det kommet inn mange innspill. Du kan lese disse hvis du trykker på "innspill". Det har også blitt laget noen rapporter og dokumenter som ikke har vært direkte knyttet til kunnskapsgrunnlag eller kart. Disse kan du finne på "Andre rapporter og dokumenter".

I forbindelse med overleveringen hadde vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund en kronikk på trykk. Den kan leses her. 

 

Last ned  presentasjon fra overlevering av forslag til nasjonal ramme (PDF).

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (NVE)

Prosjektleder Erlend Bjerkestrand (NVE)

Svein Grotli Skogen (Miljødirektoratet)

 

Opptak fra overlevering av nasjonal ramme for vindkraft.

Den korte filmen om hva forslag til nasjonal ramme for vindkraft er: