Gjennom arbeidet med nasjonal ramme er det laget mange rapporter og notater. Mange er direkte knyttet til det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget eller utpekingen av områder. På denne siden har vi publisert noen andre rapporter og notater, blant annet om vindkraft og klima og om folkerettslige forpliktelser i samiske områder

 

NVE-rapporter

Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk vindkraft og klimagassutslipp PDF filstørrelse: 2 MB

Gamle metodebeskrivelser

Metodebeskrivelse PDF filstørrelse: 4 MB
Revidert metodenotat PDF filstørrelse: 1 MB

Annet

Arealbruksnotat fra Miljødirektoratet PDF filstørrelse: 3 MB
Masteroppgave om konsesjonsprosessen PDF filstørrelse: 2 MB