Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 01.04.2019

Andre rapporter og dokumenter

Gjennom arbeidet med nasjonal ramme er det laget mange rapporter og notater. Mange er direkte knyttet til det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget eller utpekingen av områder. På denne siden har vi publisert noen andre rapporter og notater, blant annet om vindkraft og klima og om folkerettslige forpliktelser i samiske områder