Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 01.04.2019

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn. Kunnskapsgrunnlaget består av del C i hovedrapporten og 21 temarapporter, som kan lastes ned til høyre.

Ni av temarapportene er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har hatt ansvar for resten av rapportene, i dialog med andre myndigheter.

Som underlag for enkelte av temarapportene er det bestilt noen konsulentrapporter. Disse kan også lastes ned på denne siden.