søk

Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn. Kunnskapsgrunnlaget består av del C i hovedrapporten og 21 temarapporter, som kan lastes ned til høyre.

Ni av temarapportene er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har hatt ansvar for resten av rapportene, i dialog med andre myndigheter.

Som underlag for enkelte av temarapportene er det bestilt noen konsulentrapporter. Disse kan også lastes ned på denne siden.