Som en del av forslaget til nasjonal ramme for vindkraft har NVE laget et kart over det vi mener er de mest egnede områdene for vindkraft på et overordnet nivå. Metodene for å peke ut disse områdene er beskrevet i del D i hovedrapporten.

Analyseskjemaer

For å kunne peke ut de mest egnede områdene har vi analysert store deler av Norge. Til høyre kan du laste ned analyseskjemaene for alle de 43 analyseområdene. Disse skjemaene er brukt som grunnlag for utpekingen av de mest egnede områdene. Alt vi har lagt vekt på skal stå i skjemaene, slik at alle i prinsippet kan gjøre den samme utpekingsjobben som NVE har gjort. Analysene er gjort på et overordnet nivå. Ved planlegging av et konkret vindkraftprosjekt i området må det gjennomføres konsekvensutredninger med et mye mer detaljert nivå.

Her er en kort guide til de 43 analyseskjemaene:

Først er analyseområdet beskrevet og vist på kart.

Deretter kommer NVEs analyser av produksjonsforhold og kapasitet i kraftnettet. Her presenterer vi blant annet et kart over produksjonskostnad for vindkraft.

Videre presenteres tematiske analyser av hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn i området. Dette gjelder temaer som fugleliv, friluftsliv og reindrift. NVE, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har stått for disse analysene. 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har som en del av sine tematiske analyser kommet med forslag til eksklusjon av områder. Eksklusjon innebærer at et område ikke pekes ut som mest egnet. Begrunnelsen for disse forslagene og NVEs vurdering av dem blir presentert i skjemaene.

Deretter omtales lokale og regionale innspill som NVE har mottatt, og regional plan for vindkraft dersom dette foreligger for analyseområdet.

Avslutningsvis presenterer vi et oppdatert eksklusjonskart med forslagene fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren som er tatt til følge av NVE.

Her er en oversikt over analyseområdene:

Andre notater

Til høyre kan du laste ned de samlede analysedokumentene fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Fylkesmannens reindriftsavdelinger.

Du kan også laste ned notater om grunnlagsarbeidet som ble gjort før det ble laget 43 analyseområder. Dette er to notater om eksklusjoner og et notat om kartet over produksjonskostnader (LCOE). I tillegg kan du laste ned kartet over analyseområdene.

 

Analyseskjemaer

Område 01 PDF filstørrelse: 10 MB
Område 02 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 03 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 04 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 05 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 06 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 07 PDF filstørrelse: 9 MB
Område 08 PDF filstørrelse: 9 MB
Område 09 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 10 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 11 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 12 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 13 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 14 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 15 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 16 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 17 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 18 PDF filstørrelse: 7 MB
Område 19 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 20 PDF filstørrelse: 7 MB
Område 21 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 22 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 23 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 24 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 25 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 26 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 27 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 28 PDF filstørrelse: 5 MB
Område 29 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 30 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 31 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 32 PDF filstørrelse: 7 MB
Område 33 PDF filstørrelse: 10 MB
Område 34 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 35 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 36 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 37 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 38 PDF filstørrelse: 11 MB
Område 39 PDF filstørrelse: 7 MB
Område 40 PDF filstørrelse: 15 MB
Område 41 PDF filstørrelse: 8 MB
Område 42 PDF filstørrelse: 6 MB
Område 43 PDF filstørrelse: 8 MB

Samlede analysedokumenter fra andre myndigheter

Fylkesmannen i Trøndelag - annen tamreindrift PDF filstørrelse: 1 MB
Fylkesmannsembetene - samisk reindrift PDF filstørrelse: 9 MB
Miljødirektoratet - analyse av 43 områder PDF filstørrelse: 134 MB
Miljødirektoratet og Riksantikvaren - hovedinnspill PDF filstørrelse: 131 MB
Riksantikvaren - analyse av 43 områder PDF filstørrelse: 14 MB
Riksantikvaren - metodenotat PDF filstørrelse: 5 MB
Statnett PDF filstørrelse: 15 MB

Notater om grunnlagsarbeidet med kartet

Notat om harde eksklusjoner PDF filstørrelse: 285 KB
Notat om LCOE-kartet PDF filstørrelse: 897 KB
Notat om myke eksklusjoner PDF filstørrelse: 331 KB