Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.08.2015 , sist oppdatert 23.02.2022

Om skred

Skred er ei rask forflytting av massar ned ein skråning. Vi delar grovt skreda inn i tre kategoriar i forhold til kva typar massar dei inneheld: Skred frå fjell/berg, lausmasseskred og snøskred

Nettsidene er under utvikling.

Høgste farenivå frå Varsom.no