Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Flaksnøskred

Snøskred blir gjerne delt inn i to hovedtypar: Laussnøskred og flakskred. Både laussnøskred og flakskred kan deles basert på vassinnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmett snø kan det oppstå ein tredje type skred - sørpeskred.

Eit flakskred oppstår når ein større del av snødekket losnar som et flak langs eit glideplan. Glideplanet kan være et svakt sjikt i snødekket, ei grenseflate mellom to snølag med forskjellig fastheit eller i overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer breie og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen.

Snøskred utløysast normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

For meir info om snøskred, les faktaark her.