Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Laussnøskred

Snøskred blir gjerne delt inn i to hovedtypar: Laussnøskred og flakskred. Både laussnøskred og flakskred kan deles basert på vassinnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmett snø kan det oppstå ein tredje type skred - sørpeskred.

Laussnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og starter gjerne med en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snø revet med og skredbanen utvider seg slik at skredløpet får en pæreform. Løssnøskred kan oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høg hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt fonnvind) med kraft nok til å knekke tre og stolper, samt skade vindauger og lette byggverk.

Snøskred utløysast normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

For meir info om snøskred, les faktaark her.