Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Sørpeskred

Snøskred blir gjerne delt inn i to hovedtypar: Laussnøskred og flakskred. Både laussnøskred og flakskred kan deles basert på vassinnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmett snø kan det oppstå ein tredje type skred - sørpeskred.

Når snømassene er vassmetta, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå sørpeskred. Dei beveger seg vanligvis langs forsenkningar i terrenget, og dei oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Skredmassene i et sørpeskred har høy tetthet.

Mens snøskred vesentlig går i skråninger brattere enn 30 grader, kan sørpeskreda utløysast i terreng ned mot 5 graders helling.

For meir info omkring sørpeskred, les faktaark om sørpeskred her