Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 14.06.2022

Steinsprang og steinskred

Steinsprang er hendingar der steinmassane (ei til eit fåtall blokker) til saman har eit relativt lite volum på intil nokon hundre kubikkmeter.

Steinsprang Mundheim i Kvam herad.

Når steinmassane til saman har eit volum på frå nokre hundre til fleire hundretusen kubikkmeter snakkar vi om eit steinskred. Steinblokkene vil bevege seg stort sett uavhengig av kvarandre. I eit steinskred knusast blokkene ofte opp i mindre delar på veg nedover skråninga, mens blokkene ofte forblir intakte i eit steinsprang.

Der det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred vil det dannast ei kjegleforma ur med dei grovaste massane i foten av ura. Større steinskred riv gjerne med seg lausmassar undervegs og skredmassane kan blokke trange dalar og føre til lokal oppdemming av bekkar og elveløp. Om steinskred går ut i ein fjord eller innsjø, kan det oppstå flodbølger.

Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (vanligvis kjegleformet) med de groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg løsmasser underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger.