Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.06.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Hvordan bestille en skredfarevurdering

Hva gjør du når du behøver en skredfarevurdering i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak?

For all ny byggegrunn må det dokumenteres at sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift TEK17 er oppfylt. Om byggegrunnen ligger potensielt skredutsatt må det utredes for reell fare i en detaljert skredfarevurdering.

Merk at disse sidene gir informasjon til bruk ved bestilling av en detaljert skredfarevurdering. En slik detaljert vurdering er ikke alltid nødvendig. På våre sider om arealplan finner du informasjon som kan hjelpe deg å avgjøre om det er nødvendig i ditt område.

EKOM
Figur 1: Faresoner kartlagt i Sunndal kommune.

Hvordan skal du som oppdragsgiver bruke veilederen?

Veilederen er nettbasert og delt inn i to faser:

  • Fase 1: Bestille en skredfarevurdering
  • Fase 2: Kvalitetssikre skredfarevurderingen

Ved å klikke i feltene under, kan du se hva hver av disse fasene innebærer. Husk at når du skal få utført en skredfarevurdering, må du alltid gå gjennom begge fasene.

 

Nyttig informasjon

  • Forutsatt kompetanse av utførende
  • Vanlige spørsmål og svar
  • TEK17
  • NVEs nettsider om arealplanlegging
  • NVEs nettsider om kartlegging