Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.04.2016 , sist oppdatert 25.11.2016

Åpent informasjonsmøte om nye økodesign- og energimerkekrav for kjøle- og fryseprodukter

NVE inviterer til informasjonsmøte 14. juni om nye økodesign- og energimerkekrav til ulike typer kjøle- og fryseprodukter. I møtet vil NVEs eksperter gjennomgå de nye kravene i økodesignforordning 2015/1095 og energimerkeforordning 2015/1094 samt kjølekravene i en kommende forordning om luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer.

 

Lenke til påmeldingsskjema finner du her.

Bransjeforeninger, produsenter, importører, installatører og forhandlere samt andre interessenter innenfor kjøl-frysbransjen, inviteres til informasjonsmøte hos NVE den 14. juni kl 1000 – 1230.

NVEs ekspert Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut (TI), og Hans T. Haukås, HTH, vil informere om innholdet i de nye forordningene og hva de betyr for norske aktører. Følgende forordninger vil gjennomgås i møtet:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 av 5. mai 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere (se norsk oversettelse av forordning nederst i høyre marg når linken er åpnet)

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1094 av 5. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU når det gjelder energimerking av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk

Les også om forordningene 2015/1094 og 2015/1095 på NVEs nettsider.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

ANNEXES - KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

Les EØS-notat om forordningen om luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter mm.

Forordning 2015/1094 er allerede gjennomført i energimerkeforskriften mens 2015/1095 vil være gjennomført innen møtet finner sted. Kravene i de to EU-forordningene har virkningsdato 1. juli 2016. 

Økodesignforordningen om luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer forventes å bli publisert i Den europeiske unions tidende i løpet av våren 2016. Dersom forordningen tas inn i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i økodesignforskriften. Virkningsdato for kravene er 1. januar 2018.

 

Program:

10 00   NVE ønsker velkommen, avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, NVE

1010    Kort status for økodesignkrav for produkter i kjølebransjen, Per Henrik Pedersen, TI

1020    Gjennomgang av økodesign- og energimerkekrav for profesjonelle kjøleprodukter, Per Henrik Pedersen, TI

1050    Relasjoner til Norge, norske produsenter, importører og installatører, Per Henrik Pedersen, TI, og Hans Haukås, HTH.

1120    Diskusjon og spørsmål  

1140    Pause med kaffe og rundstykker

1200    Norsk regulering av kuldemedier brukt i kjøle-/fryseanlegg og varmepumper, Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet

1210    Hvordan vil NVE føre tilsyn? NVE

1220   Avslutning

 

Påmeldingsfrist: 7. juni.

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Middelthuns gate 29d
Dato:
14. JUNI 2016
Frist:
07.06.2016