Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.04.2016 , sist oppdatert 09.06.2016

Åpent informasjonsmøte om nye økodesignkrav for transformatorer

NVE inviterer til informasjonsmøte torsdag 2. juni om økodesignkrav til transformatorer. I møtet vil NVEs eksperter gjennomgå de nye kravene i økodesignforordning 548/2014 som ble gjort gjeldende i norsk rett 1. juli 2015. Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt senest tre år etter den trådte i kraft. Møtet er dermed viktig for å få frem synspunkter som kan danne grunnlag for norske innspill til Kommisjonen.

Presentasjoner fra møtet i høyre lenker på NVE sin transformator side

Bransjeforeninger, produsenter, importører, forhandlere, produsenter av elektrisk energi, nettselskap, interesseorganisasjoner samt andre interessenter som arbeider med produkter eller annen rådgivning innenfor produksjon og transport av elektrisk energi, inviteres til informasjonsmøte hos NVE, Oslo torsdag den 2. juni kl. 1000 – 1330.

NVEs ekspert Carsten Tonn-Petersen fra Viegand Maagøe A/S vil informere om innholdet i den nye forordningen og hva de betyr for norske aktører. Følgende forordning vil gjennomgås i møtet:

https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/krafttransformatorer/ (se norsk oversettelse av forordning nederst i høyre marg når linken er åpnet)

Les også om forordning 548/2014 på NVEs nettsider.

Les EØS-notat om forordningen for transformatorer.

Forordning 548/2014 er allerede innført i norsk rett og hadde virkningsdato 1. juli 2015. 

 

Foreløpig program:

 • 10:00 NVE ønsker velkommen
 • 10:10 Presentasjoner fra NVEs eksperter
  • Presentasjon av økodesignkrav for transformatorer, Carsten Tonn-Petersen, Viegand Maagøe A/S
 • 10:50 Elektrisk energitransport – nye krav fra EU, Asgeir Mjelve, Hafslund Nett AS
 • 11:10 Kort pause med kaffe og rundstykker

11:40 Diskusjon

 • 12:00 EU sitt økodesign forprosjekt på smarte apparater
 • 12:15 Hvordan påvirker de nye kravene eksisterende rammeavtaler? NVE
  • Hvilke krav til informasjon stilles til de som omsetter transformatorer i Norge? NVE
  • Hvordan vil NVE føre tilsyn med kravene i forordningen? NVE
  • Spørsmål/diskusjon

13:00 Avslutning

 

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Middelthuns gate 29
Dato:
2. JUNI 2016
Frist:
25.05.2016